METANCITY – nejen Hip hop

Graffiti stuff online na www.queens.cz

Havířov má pět nových legálních ploch pro graffiti, zjisti kde a kdy

Moje dlouhodobé úsilí a spolupráce s magistrátem města Havířov konečně přináší toužebně očekávané ovoce. Ve spolupráci s magistrátem jsme vytipovali několik ploch, které pak prošly složitým procesem vyhodnocování, hledání vlastníků, schvalování, vyjádřování dotčených subjektů atd. Každopádně se vše povedlo a v těchto dnech je k dispozici pět zbrusunových ploch. Čtyři z nich schválilo město a jednu plochu povolil soukromým subjekt, a sice firma Semag se sídlem v Havířově-Šumbarku. Ještě dříve, než si konkrétní plochy představíme, musím upozornit na následující omezení.

Všechny tyto plochy podléhají podmínkám pro malování a údržbu. S těmito pravidly vás obeznámím a věřím, že je všichni zájemci o malování vemou za své. Pokud se budou pravidla dodržovat, je možné, že přibudou další plochy a stávající budou prodlouženy. Čtěte tedy pozorně.

Nejdůležitější informací je fakt, že na všechny tyto zdi lze malovat pouze s povolením. Veškeré plochy mám vypůjčeny od města na své jméno a jsem za ně přímo odpovědný. Bez mé přítomnosti nebo bez písemného povolení, které vydám zájemcům, není možné na zdech malovat. Pokud takto učiníte, hrozí vám stíhání pro trestný čin poškozování cizí věci. Tato selekce je nutná a prospěšná – na zdech nebudou malovat toys a každý, kdo chce malovat, bude mí možnost po jednání se mnou. Jediná plocha, kde se může malovat neomezeně tak zůstává na oplocení firmy Lukei. Všichni zájemci o vystavení povolení k malování na nových plochách, ať mne kontaktují na emailu khomathor@seznam.cz.

Na zdech se nesmí objevovat žádné rasistické, xenofóbní, vulgární a jiné podobně směřované motivy.

Pořádek je samozřejmost, proto prosím všechny, kteří na zdech budou malovat, aby po sobě uklízeli.

A poslední důležitá věc. Nemalujte nikde v okolí objektů a nikde jinde než na tyto povolené plochy. V okolí samostatných zídek parkují auta, proto buďte opatrní.

Věřím, že se dokážete chovat jako lidi a to, co jsem pro vás udělal, využijete podle těchto pravidel. Veškeré dotazy a žádosti směřujte na můj email khomathor@seznam.cz nebo mě kontaktujte skrz icq 211879867.

A teď už konečně přehled legálů, jejichž přesné souřadnice naleznete na Khomator.com:

01. Odhlučňovací zdi kolem sportovního parku v Havířově-Šumbarku 2.etapě na pozemcích parc. č. 2105/287, 1888/4 a 2105/1 v k. ú. Šumbark

02. Samostatné zídky na pozemcích parc. č. 2105/200 a 2105/232 v k. ú. Šumbark.

03. Zeď panelového domu na ul. Astronautů čp. 9 na parc. č. 2295 v k. ú. Havířov-Město, konkrétně plocha venkovní zdi suterénu obytného domu.

04. Oplocení firmy Semag na ulici Lidická 886, Havířov – Šumbark.

Khomator.com

Tento článek má jen a pouze dokumentární charakter. V žádném případě se nejedná o propagaci trestného činu. Neznáme a ani nijak nejsme spojeni s tvůrci graffiti. Redakce

Tagy: graffiti, legální graffiti, legály, Havířov

Rubrika: Graffiti, 12. září 2008, KhomathorKomentáře

10.42 - 12. září 2008

dobre  

ty.


Redakce neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.
Redakce si dále vyhrazuje právo mazat příspěvky a to zejména ty jejichž obsah nebude věcný, k tématu, bude obsahovat vulgární výrazy, poškozující jakýmkoli způsobem redakci, či její členy.

Reklama zde

Reklama